Dodatno osiguranje

Kupi osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica. Mogu se osigurati sve osobe iznad 18 godina, a koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja. Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ugovara se na 2 godine, a početak osiguranja može biti bilo koji dan u mjesecu. Policu nije moguće ugovoriti retrogradno. Više informacija

Dodatno zdravstveno osiguranje
Vrsta medicinske usluge Opis usluga Naziv programa Karenca Napomena
ACTIVE BALANCE COMFORT DELUXE
SISTEMATSKI PREGLED - pregled liječnika specijaliste;
- laboratorijske pretrage (SE, KKS, GUK, trigliceridi, ukupni kolesterol, HDL, LDL, bilirubin, kreatinin, AST, ALT, GGT, mokraćna kiselina, Fe, UIBC, TIBC, TSH, kompletna pretraga urina);
- dijagnostika za žene (EKG, UZ abdomena, UZ dojki, ginekološki pregled, PAPA test, UZ transvaginalni); - dijagnostika za muškarce (EKG, UZ abdomena, UZ prostate, pregled prostate, PSA iznad 40 godina)
jednom u dvije godine jednom godišnje jednom godišnje jednom godišnje 15 dana U programima Active, Balance i Comfort: Sistematski pregled se u pravilu obavlja u Poliklinici CROATIA zdravstveno osiguranje, a ukoliko bi se time umanjila dostupnost zdravstvene zaštite zbog udaljenosti ili vremena obavljanja usluge, sistematski pregled je moguće obaviti i u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama u dogovoru sa zdravstvenim savjetnikom Osiguratelja.
DENTALNI PREVENTIVNI PREGLED Prvi pregled doktora dentalne medicine i ortopan - jednom u dvije godine jednom u dvije godine jednom u dvije godine 15 dana -
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
(17 specijalista i 7 subspecijalista)
internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog, imunolog, pulmolog, hematolog), neurolog, oftalmolog, ortoped, dermatovenorolog, kirurg, radiolog, ginekolog, fizijatar, otorinolaringolog, urolog, anesteziolog, onkolog, neurokirurg, psihijatar, specijalist nuklearne medicine, *pedijatar - za dodatnog osiguranika (dijete) 6 pregleda godišnje 6 pregleda godišnje 9 pregleda godišnje 12 pregleda godišnje 15 dana *ACTIVE: 2 prva i 4 kontrolna pregleda; od ukupno 23 ponuđena (nema pedijatra); BALANCE: 2 prva i 4 kontrolna pregleda od 24; COMFORT: 3 prva i 6 kontrolnih pregleda od 24; DELUXE: 4 prva i 8 kontrolnih pregleda od 24; *u Activu kod različitih specijalista, a u ostalim programima kod istih ili različitih
MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA
(62 usluge)
EKG, UZ srca i krvnih žila, EKG-holter, 24 satni holter tlaka, ergometrija, spirometrija, UZ abdomena, UZ dojki, UZ štitnjače, UZ oka, UZ prepona, UZ vrata, UZ pazuha, UZ testisa, UZ prostate, color doppler krvnih žila, TCD, EEG, EMNG, EVP, vidno polje po Goldmanu, kompjuterizirana perimetrija (Octopus), OCT, fundus, tonometrija, keratometrija, tonalna audiometrija, RTG snimanje koštanog sustava (jedna regija, dvije projekcije), specijalne RTG snimke, radiološka obrada organa trbušne šupljine, radiološka obrada prsne šupljine, UZ zglobno - koštanog sustava, UZ mišića i tetiva, vaginalni color doppler, UZ vaginalnom sondom, Papanicolau test i stupanj čistoće, mamografija, punkcija pod kontrolom UZ, citološka obrada punktata, bakteriološki brisevi (aerobi-anaerobi), mikološki brisevi, bris na Mycoplasmu i Ureaplasmu, bris na Chlamydiu, bris na HPV, stolica bakteriološki, stolica na ciste i parazite, stolica na viruse, dermatoskopija - mala, alergološko testiranje - Prick test, TRUZ, uroflow test, urodinamika, RTG želuca, irigografija, pasaža crijeva, ureteropijelografija, cistografija, flebografija, biopsija uz endoskopiju, PHD, brzi H. pylori test, denzitometrija 8 usluga godišnje 10 usluga godišnje 10 usluga godišnje 20 usluga godišnje 15 dana svaka pojedina usluga najviše 3 puta godišnje, do ukupno navedenog broja usluga
PRIMJER ACTIVE:
1 x EKG
3 x UZ srca (ne 4x)
1 x UZ dojke
2 x RTG želuca
1 X PAPA test

8 usluga ukupno
ENDOSKOPIJA
(9 usluga)
gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija, oftalmoskopija, laringoskopija, bronhoskopija, fiberendoskopija nosa, cistoskopija, kolposkopija 1 usluga godišnje 2 usluge godišnje 2 usluge godišnje 3 usluge godišnje 15 dana -
LABORATORIJ
(43 pretrage)
sedimentacija, KKS, DKS, PV, APTV, fibrinogen, TR, GUK, kolesterol, trigliceridi, HDL -kolesterol, LDL - kolesterol, kompletna pretraga urina, bilirubin, konjugirani bilirubin, kreatinin, klirens kreatinina, urea, AST, ALT, GGT, AP, amilaze, acidum uricum, elektroliti (Na, K), OGTT, željezo, UIBC, TIBC, feritin, HbA1C, CRP, urinokultura, stolica na okultno krvarenje, urea izdisajni test (Helicobacter pylori), H. pylori Ag u stolici, At. na H. pylori, urin citološki, ANA, RF, Krvna grupa i RH faktor, AST (antistreotolozinski titar), ASTA 10 pretraga godišnje 20 pretraga godišnje 20 pretraga godišnje 40 pretraga godišnje 15 dana svaka pojedina usluga najviše 3 puta godišnje, do ukupno navedenog broja usluga
HORMONI I TUMORSKI MARKERI
(26 pretraga)
T3, fT3, T4, fT4, TSH, anti TPO, antiTg, PTH, DHEAS, LH, FSH, E2, prolaktin, progesteron, testosteron, beta HCG, AFP, PSA, fpSA, Ca 125, CEA, Ca 15-3, Ca 19-9, S-100, CYFRA, Ca 72-4, NSE - 5 pretraga godišnje 5 pretraga godišnje 7 pretraga godišnje 15 dana svaka pojedina usluga najviše 3 puta godišnje, do ukupno novedenog broja usluga
MR jedno snimanje do dvije regije - 1 x godišnje (2 regije) 2 x godišnje (2 regije) 2 x godišnje (2 regije) 30 dana 2 regije u jednom snimanju (npr. oba koljena) DELUXE uključuje i kontrastno sredstvo uz MR
CT jedno snimanje do dvije regije - 1 x godišnje (2 regije) 2 x godišnje (2 regije) 2 x godišnje (2 regije) 30 dana 2 regije u jednom snimanju (npr. glava i vrat) DELUXE uključuje i kontrastno sredstvo uz CT
MEDICINSKA REHABILITACIJA standardne procedure fizikalne terapije; terapija udarnim valom; trakcije; MBS funkcionalna rehabilitacija - - 1 ciklus godišnje 2 ciklusa godišnje 90 dana ambulantna medicinska rehabilitcija - 1 ciklus (10 dana - do 5 procedura)
DENTALNA MEDICINA Dentalno liječenje kao posljedica nezgode - do 1.000 kn godišnje do 2.000 kn godišnje do 3.000 kn godišnje - Isključivo kao posljedica nezgode, sudjelovanje 30%
MALI OPERATIVNI ZAHVATI
(7 vrsta zahvata)
incizije, ekscizije, krioterapija, elektrokoagulacija, termokauterizacija, endoskopska polipektomija - - 2 operativna zahvata godišnje 4 operativna zahvata godišnje 90 dana COMFORT: 2 ista ili različita zahvata, DELUXE: do max. 3 ista od ukupno 4 zahvata putem asistence; bez učešća
OPERACIJE
(7 vrsta zahvata)
operacija hemeroida, operacija katarakte, operacija glaukoma, korektivni zahvat na vjeđama, operacija ablacije retine, artroskopske i otvorene operacije zglobova, operacije vena - - 2 operacije godišnje, svaka do maksimalno 5.000 kn 3 operacije godišnje, svaka do maksimalno 10.000 kn 90 dana - potrebna predautorizacija asistence,
- refundacija troškova,
- isključeno za postojeće zdravstveno stanje: ozljeda, bolest, stanje ili simptom koji su nastali ili čije je postojanje poznato ugovaratelju ili osiguraniku prije sklapanja ugovora o osiguranju i za stanja nastala za vrijeme karence
NAKNADA ZA BORAVAK U BOLNICI dnevna naknada za boravak u bolnici - - jedna hospitalizacija godišnje do 100 kn/dnevno jedna hospitalizacija godišnje do 100 kn/dnevno 15 dana nakon 4-tog dana boravka u akutnoj bolnici do najduže 30 dana
DP11 Best Doctors Plus Drugo liječničko mišljenje i liječenje u inozemstvu - - za sve bolesti prema uvjetima osiguranja za sve bolesti prema uvjetima osiguranja 90 dana prema Uvjetima za BestDoctorsPlus
- u programima C I D - uključen u paket
KOMPLEMENTARNA MEDICINA akupunktura, kiropraktika, osteopatija - - - do 2.000 kn godišnje 90 dana - refundacija troškova
- sudjelovanje 30%
USLUGA PLUS Specijalistički pregledi, medicinska dijagnostika i laboratorijske usluge koje nisu u osnovnom sadržaju programa - - - do 2.000 kn godišnje 60 dana - refundacija troška
DP6 PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE liječenje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu - - - do 35.000 eura 15 dana prema uvjetima osiguranja
- u programu D - uključen u paket
DP13* DODATNI OSIGURANIK
(OD 31 DANA DO 18 GOD.)
Mogućnost ugovaranja dodatnog osiguranika uz doplatu premije za djecu od 30. dana starosti do 18. g. - do 3 osiguranika do 3 osiguranika do 3 osiguranika prema odabranoj usluzi Uz programe B, C i D
- opseg i broj usluga dijele sa osnovnim osiguranikom
isključeni:
- sistematski pregled
- dentalni preventivni pregled
MEDICINSKO SAVJETOVANJE I UGOVARANJE Call centar CZO-a u kojem rade zdravstveni radnici 08 - 22 sata 08 - 22 sata 08 - 22 sata osobni asistent 08 - 16 sati - u programu DELUXE - iza 16h osiguranici dobivaju uslugu na 0800 1884 od 16 - 22 h
* uz programe (B, C, D) moguće je ugovoriti DP 13 /dodatnog osiguranika
* uz programe (A, B, C) moguće je ugovoriti dodatno DP2, DP4, DP5 i DP6
* uz program D moguće je ugovoriti DP2, DP4, DP5; (DP6 - uključen u paket)