Active

Kupi osiguranje

1. Sistematski pregled

Opći sistematski pregled sastoji se od:

  • internističkog pregleda
  • laboratorijske obrade: SE, KKS, GUK, trigliceridi, kolesterol, HDL, LDL, bilirubin, kreatinin, AST, ALT, GGT, mokraćna kiselina, Fe, UIBC, TIBC, TSH, urin
Dijagnostika za žene:
EKG
UZ abdomena
UZ dojki
ginekološki pregled
PAPA test
UZ transvaginalni
Dijagnostika za muškarce:
EKG
UZ abdomena
UZ prostate
pregled prostate
PSA iznad 40 godina

* provodi se jednom u dvije godine

2. Liječenje po polici:

U slučaju bolesti ili otkrivenog bolesnog stanja prilikom preventivnog pregleda slijedi daljnja obrada i liječenje. Tijekom godine može se koristiti po polici:

  • ukupno 6 pregleda godišnje kod različitih odabranih i ugovorenih specijalista ili subspecijalista određene medicinske struke od ukupno 23 ponuđena

internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog, imunolog, pulmolog, hematolog), neurolog, oftalmolog, ortoped, dermatovenerolog, kirurg, radiolog, ginekolog, fizijatar, otorinolaringolog, urolog, anesteziolog, onkolog, neurokirurg, psihijatar, spec. nuklearne medicine;

*2 prva i 4 kontrolna pregleda

  • medicinska dijagnostika - 8 usluga godišnje od 62 ponuđene, prema indikaciji liječnika specijaliste: 

EKG, UZ srca i krvnih žila, EKG-holter, 24-satni holter tlaka, ergometrija, spirometrija, UZ abdomena, UZ dojki, UZ štitnjače, UZ oka, UZ prepona, UZ vrata, UZ pazuha, UZ testisa, UZ prostate, color doppler krvnih žila, TCD, EEG, EMNG, EVP, vidno polje po Goldmanu, kompjuterizirana perimetrija (Octopus), OCT, fundus, tonometrija, keratometrija, tonalna audiometrija, RTG snimanje koštanog sustava (jedna regija, dvije projekcije), specijalne RTG snimke, radiološka obrada organa trbušne šupljine, radiološka obrada prsne šupljine, UZ zglobno – koštanog sustava, UZ mišića i tetiva, vaginalni color doppler, UZ vaginalnom sondom, Papanicolau test i stupanj čistoće, mamografija, punkcija pod kontrolom UZ, citološka obrada punktata, bakteriološki brisevi (aerobi-anaerobi), mikološki brisevi, bris na Mycoplasmu i Ureaplasmu, bris na Chlamydiu, bris na HPV, stolica bakteriološki, stolica na ciste i parazite, stolica na viruse, dermatoskopija – mala, alergološko testiranje - Prick test, TRUZ, uroflow test, urodinamika, RTG želuca, irigografija, pasaža crijeva, ureteropijelografija, cistografija, flebografija, biopsija uz endoskopiju, PHD, brzi H. pylori test, denzitometrija

* svaka usluga najviše 3 puta godišnje, do ukupnog broja usluga

  • endoskopija - jedna usluga godišnje od 9 ponuđenih usluga

gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija, oftalmoskopija, laringoskopija, bronhoskopija, fiberendoskopija nosa, cistoskopija, kolposkopija; 

  • laboratorijske pretrage prema indikaciji liječnika specijaliste 10 usluga godišnje od 43 ponuđene

sedimentacija, KKS, DKS, PV, APTV, fibrinogen, TR, GUK, kolesterol, trigliceridi, HDL - kolesterol, LDL – kolesterol, kompletna pretraga urina, bilirubin, konjugirani bilirubin, kreatinin, klirens kreatinina, urea, AST, ALT, GGT, AP, amilaze, acidum uricum, elektroliti (Na, K), OGTT, željezo, UIBC, TIBC, feritin, HbA1C, CRP, urinokultura, stolica na okultno krvarenje, urea izdisajni test (Helicobacter pylori), H. pylori Ag u stolici, At. na H. pylori, urin citološki, ANA, RF, Krvna grupa i RH faktor, AST (antistreptolozinski titar), ASTA

* svaka usluga najviše 3 puta godišnje, do ukupnog broja usluga

 

Premije za program Active
Pristupna dob osiguranikaMjesečna premijaGodišnja premija
od 18 do 64 129,00 1.548,00
od 65 do 70 185,00 2.220,00
 
Osiguraj se