Uvod

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica. Mogu se osigurati sve osobe iznad 18 godina, a koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja.
Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ugovara se na 2 godine, a početak osiguranja može biti bilo koji dan u mjesecu. Policu nije moguće ugovoriti retrogradno.

Kupi osiguranje

Police se sastoje se od dva dijela:

Preventivni sistematski pregled + liječenje po polici (širina liječenja ovisi o odabranom programu)

Dentalni preventivni pregled u programima Balance, Comfort i Deluxe obavlja se jednom u dvije godine.

Svi programi imaju isti opseg sistematskog pregleda, s napomenom da se sistematski pregled u programu Active obavlja jednom u dvije godine a po ostalim programima jednom godišnje.

U programima Active, Balance i Comfort:
Sistematski pregled se u pravilu obavlja u Poliklinici CROATIA zdravstveno osiguranje, a ukoliko bi se time umanjila dostupnost zdravstvene zaštite zbog udaljenosti ili vremena obavljanja usluge, sistematski pregled je moguće obaviti i u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama u dogovoru sa zdravstvenim savjetnikom Osiguratelja.

Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja

Pozivom na telefonski broj službe Asistence, sedam dana u tjednu od 8 do 22 sata svi osiguranici imaju izravan kontakt sa ovlaštenim zdravstvenim radnikom od kojih mogu zatražiti ugovaranje sistematskog pregleda, potrebnih specijalističkih pregleda, dijagnostičkih i laboratorijskih obrada. Naši će zdravstveni radnici osiguraniku pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje osiguraniku najviše odgovara.

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu od preko 500 ugovornih zdravstvenih ustanova – vlastitih poliklinika, bolnica, domova zdravlja, poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija i ljekarni.

Svi osiguranici mogu koristiti sve naše ugovorne ustanove bez teritorijalnog ograničenja, a detaljan popis ustanova možete pronaći ovdje.

Dodatni programi

Uz bilo koji osnovni program moguće je ugovoriti neki od dodatnih programa iz ponude, poput dopunskog osiguranja, osiguranja usluga dentalne medicine, putnog zdravstvenog osiguranja itd.