Česta pitanja

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Zašto nam je potrebno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Svi osiguranici u obveznom zdravstvenom osiguranju iznad 18 godina starosti sudjeluju u troškovima za obavljene medicinske usluge u obveznom zdravstvenom osiguranju. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve doplate u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Pristupna dob osiguranika izračunava se na način da se od tekuće godine oduzme godina rođenja osiguranika, osim kod početne pristupne dobi gdje se gleda datum kada je osiguranik navršio 18 godina.

Što je to karenca?

Razdoblje od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se KARENCA (poček). Polica se može početi koristiti 16. dan od dana početka osiguranja. Svi osiguranici imaju karencu, bez obzira da li prelaze iz drugog osiguranja. Na iskaznicama je tiskan rok valjanosti (trajanje osiguranja).

Na privremenom radu u RH sam, da li mogu ugovoriti CZO DZO?

Ukoliko klijent ima obvezno zdravstveno osiguranje u RH može ugovoriti policu CZO DZO.

Koja je prednost CZO DZO u odnosu na slična osiguranja?

CROATIA zdravstveno osiguranje trenutno nudi policu dopunskog osiguranja po najnižoj premiji, te iskaznicu koristite kao sredstvo plaćanja, nema refundacija troškova.

Imam ugovoreno dopunsko osiguranje kod drugog osiguratelja, zašto bih ugovorio CZO DZO?

CROATIA zdravstveno osiguranje, osim niže premije za osnovnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, osigurava i iskaznicu kao sredstvo plaćanja.

Koja je procedura prelaska od drugog Osiguravatelja?

Klijent osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog osiguranja kod postojećeg Osiguravatelja, sukladno njihovim uvjetima. Uz potvrdu o raskidu postojeće police, klijent ugovara policu dopunskog osiguranja CROATIA zdravstvenog osiguranja. 

Koja je prednost CZO DZO u odnosu na slična osiguranja?

Polica dopunskog osiguranja CROATIA zdravstvenog osiguranja trenutno nudi policu dopunskog osiguranja po najnižoj premiji, te jedino osigurava iskaznicu kao sredstvo plaćanja.

Što mi znači dopunsko zdravstveno osiguranje CZO u slučaju ako završim u bolnici na operaciji npr. koljena, slijepog crijeva, oka, ...?

Posjedovanje police DZO znači da se ništa ne plaća bez obzira na cijenu bolničkog liječenja.

Što ako žena zatrudni tijekom osiguranja?

Trudnica je tijekom trudnoće oslobođena plaćanja participacije samo za medicinsku obradu vezanu uz trudnoću. Za sve ostalo, sudjelovanje u troškovima liječenja je obavezno.

Da li je moguće imati dopunsko osiguranje HZZO-a i CZO-a u isto vrijeme?

Klijent može imati obje police, ali prava može koristiti samo po jednoj.

Što ako klijent ne plati 1 ili 2 mjesečne rate, kakav je proces naplate neplaćenih rata?

U slučaju neplaćanja premije osiguranja u dospijeću, iskaznica dodatnog/dopunskog zdravstvenog osiguranja CZO-a može prestati biti sredstvo plaćanja.

U tom slučaju će ugovaratelj/osiguranik morati sam podmiriti dug zdravstvenoj Ustanovi i nakon toga tražiti povrat sredstava od Croatia zdravstvenog osiguranja d.d..

Nepodmireni dug u krajnjem slučaju može dovesti do ovršnog postupka.

Na koji način osiguranik ostvaruje pravo korištenja liječenja u inozemstvu?

Podnosi zahtjev HZZO-u te ukoliko mu se liječenje na teret HZZO-a odobri u obavezi je platiti participaciju za liječenje u inozemstvu sukladno općem aktu HZZO-a. Ukoliko ima ugovoreno Dopunsko osiguranje oslobođen je plaćanja participacije.

Gdje se može koristiti iskaznica CZO dopunskog osiguranja?

U svim zdravstvenim ustanovama u kojima se plaća participacija a imaju ugovor sa HZZO-om u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu ukoliko je osiguranik upućen na liječenje sukladno općem aktu HZZO-a.

Da li osiguranik koji ima Europsku karticu HZZO-a za obvezno osiguranje automatski ostvaruje pravo liječenja u inozemstvu te ne podliježe niti plaćanju participacije?

Ne, nema razlike po pravu korištenja između starih kartica i novih Europskih. Procedura je ista kao i kod prethodnog pitanja.

Što se događa slijedeće osigurateljne godine? Da li moram voditi brigu o isteku police?

S obzirom da polica DZO traje do otkaza, klijent iduće godine ne treba ništa brinuti, osim ako nešto želi promijeniti vezano na svoju policu: promijeniti način plaćanja ili sl.

Koje troškove za usluge dentalne medicine pokriva polica dopunskog osiguranja?

Polica dopunskog CZO-a pokriva potpuno iste doplate u dentalnoj medicini kao i polica dopunskog HZZO-a, a to su sve usluge obavljene temeljem uputnice, recepta i doznake HZZO-a.

Da li polica dopunskog osiguranja pokriva bijelu plombu (ispun)?

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti osiguranik ima pravo na sljedeće:

bijelu plombu na zubima od 1-3 bez doplate, a za ostale zube plaća se doplata nad standardnog materijala što ne pokriva obvezno osiguranje HZZO-a pa za to nema participacije. Takvu uslugu ne može pokriti polica dopunskog osiguranja.

Da li polica dopunskog osiguranja pokriva usluge protetike i koje?

Sve usluge protetike moraju biti propisane na doznaci i ovjerene od strane HZZO-a. Doznaku kao i punu informaciju o pokriću osiguranik dobiva kod svog stomatologa. Iznos sudjelovanja osigurane osobe u dobi od 18 do 65 god. za protetiku iznosi min. 1000 kn, a za osiguranike iznad 65 god. iznosi 500 kn.

Primjer 1. Osiguranik ima 55 god. propisana mu je parcijalna proteza. Puna cijena je 1200 kn. Obvezno zdravstveno osiguranje pokriva iznos od 200 kn, a participaciju od 1000 kn pokriva polica dopunskog. Pravilnikom HZZO-a je propisano trajanje proteze i uvjeti za dobivanje nove proteze a detaljne informacije osiguranik može dobiti kod svog stomatologa.

Primjer 2. Osiguranik ima 46 god. Indicirana mu je krunica koja služi kao nosač za protezu, u tom slučaju osiguranik ima pravo na doznaku HZZO-a  pa prema tome tu uslugu pokriva i dopunsko osiguranje.

Ukoliko je osiguraniku indicirana samostalna krunica, ne pokriva ju obvezno osiguranje pa prema tome niti dopunsko.

Da li sve doplate za materijale u protetici pokriva dopunsko osiguranje?

Ne, pravilnikom HZZO-a je propisano koje točno materijale pokriva obvezno osiguranje a samim time i dopunsko. One materijale koji nisu pokriveni osiguranik plaća u cijelosti te mu to ne pokriva dopunsko. Osiguranik detaljnu informaciju o vrstama materijala i pokriću treba dobiti kod svog stomatologa.

Dodatno zdravstveno osiguranje

Koja je razlika između dodatnog i dopunskog osiguranja?

Programi dodatnog zdravstvenog osiguranja pokrivaju usluge sistematskih pregleda, specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade i laboratorijskih pretraga koje se obavljaju bez uputnica i čekanja u poliklinici CROATIA zdravstvenog osiguranja ili u našim suradnim ustanovama. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva isključivo troškove nadoplata (participacije) u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Pokriva li polica dodatnog zdravstvenog osiguranja participacije u osnovnom zdravstvenom osiguranju?

Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja osigurava viši standard zdravstvene zaštite na način da osiguranik koristi ugovorene usluge bez čekanja i uputnica u ugovornim ustanovama CZO-a prema vlastitom odabiru ili na preporuku službe Asistence.
Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ne zadire u prava osnovnog zdravstvenog osiguranja te ne pokriva participacije u osnovnom zdravstvenom osiguranju nego taj dio prava pokriva polica dopunskog osiguranja.

Koliko je trajanje osiguranja po polici dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ugovara se na 2 godine od dana koji je na polici naznačen kao početak osiguranja.
Početak osiguranja uvijek je u 24:00 h, a može biti bilo koji dan u mjesecu ako je na taj dan uplaćena prva rata premije osiguranja.

Može li se polica osiguranja koristiti odmah po ugovaranju?

Ne, na policu dodatnog zdravstvenog osiguranja primjenjuje se opća karenca u trajanju od 15 dana tako da se polica može koristiti tek 16. dan. Osim opće karence, postoje i dodatne karence kod pojedinih odabranih programa i zdravstvenih usluga koje mogu biti i do 90 dana.

Što je to karenca?

Razdoblje od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se KARENCA (poček).
Karenca se primjenjuje samo pri prvom ugovaranju osiguranja. To znači da se pri produžetku osiguranja na sljedeće osigurateljno razdoblje više ne primjenjuje nego se polica može odmah početi koristiti.

Kako obavljam pregled ili obradu po polici dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Za korištenje bilo koje usluge, ugovorene programima ACTIVE, BALANCE, COMFORT ili DELUXE, potrebno je naručiti se preko besplatnog telefona službe Asistence 0800 1884 i u izborniku opcija 2.

Gdje mogu obaviti preglede ili obrade po polici dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Usluge ugovorene programima ACTIVE, BALANCE, COMFORT ili DELUXE mogu se koristiti u poliklinikama CROATIA zdravstvenog osiguranja u Zagrebu, Koprivnici i Splitu, odnosno u više od 500 privatnih i državnih ugovornih zdravstvenih ustanova čiji se detaljan popis nalazi na web-stranici www.croatia-zdravstveno.hr

Može li se dodatno zdravstveno osiguranje koristiti i u inozemstvu?

Da, prema programima COMFORT i DELUXE čiji paketi uključuju i program BD Plus za liječenje u inozemstvu u slučaju težih bolesti.

Tko može ugovoriti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Sve osobe starije od 18 godina koje imaju reguliran status osigurane osobe preko HZZO-a. To mogu biti hrvatski državljani ili stranci ako su regulirali svoj status i imaju iskaznicu HZZO-a. Za ugovaranje je potreban MBO s iskaznice.

Mogu li svi, bez obzira na zdravstveno stanje, ugovoriti dodatno zdravstveno osiguranje?

Ne, prilikom ugovaranja obvezno se popunjava zdravstveni upitnik kojim se određuje je li zdravstveno stanje osobe koja želi ugovoriti osiguranje zadovoljavajuće.
To konkretno znači da postoje neke bolesti zbog kojih se uopće ne može ugovoriti osiguranje.
Osim tih bolesti, postoje i one koje ne isključuju osiguranika, ali mu povećavaju premiju osiguranja. Detaljan popis bolesti za isključenje i zdravstvene upitnike možete naći na web-stranici: www.croatia-zdravstveno.hr

Može li se ugovoriti polica dodatnog zdravstvenog osiguranja za dijete?

Da, ali samo u sklopu roditeljske police, što znači da se dijete može osigurati samo kao dodatni osiguranik uz roditelja, a ne kao samostalni osiguranik.

Znači li to da koristi istu policu, odnosno iste usluge po polici s roditeljem?

Da, to znači da koriste zajednički opseg i broj usluga po polici.

Na koji način mogu odabrati ustanovu u kojoj ću napraviti pregled, pretragu ili obradu?

Ako trebate preporuku za liječnika ili ustanovu u kojoj želite napraviti određene preglede, pretrage ili obrade, možete ju dobiti preko službe Asistence na broj 0800 1884 i u izborniku opcija 2. Ako samo želite odabrati ustanovu u kojoj ćete obaviti potrebno, detaljan popis nalazi se na našoj web-stranici www.croatia-zdravstveno.hr.

Što kada želim raskinuti policu osiguranja?

Raskid police može se zatražiti isključivo pisanim putem (pošta, e-mail), najkasnije 3 mjeseca prije kraja osigurateljne godine. Ako je zahtjev pravovaljan, a premija za osigurateljnu godinu plaćena, polica se raskida po isteku osigurateljne godine.

Koje su prednosti CZO dodatnog zdravstvenog osiguranja u usporedbi s ostalom ponudom na tržištu?
  • CZO dodatno zdravstveno osiguranje jedino na tržištu omogućuje svojim osiguranicima liječenje u Hrvatskoj i prema potrebi u inozemstvu u vrhunskim ustanovama. To su u Hrvatskoj ponajprije privatne poliklinike, ordinacije i bolnice koje su suradne ustanove CZO-a, a trenutačno ih je više od 500 na području RH.
  • Mogućnost ugovaranja do 3 dodatna osiguranika (djeca) na jednu roditeljsku policu po vrlo povoljnim premijama - treće dijete za samo 1 kn mjesečne premije.
  • Širok opseg usluga po policama.
  • Osobni medicinski asistent.